REGLER

Regler för loppetDet finns inga formella officiella regler i 24 h mtb. Här nedan är våra regler.Banan är en varvbana på 9,1 km. Den består omväxlande av stig, väg och motionspår. Banan är välmärkt med snitslar och enduropilar. (eventuellt reflexer).

Vid varje varvning kommer man förbi Lida. Där är det en tidtagningsfunktion och vätskekontroll.Vid varvning kliver man av cykeln och leder den genom tidtagningstältet i den delen som är gåzon.. Sedan kan man cykla igen. Om ni är lite trötta och tror att vi gapar för att ni cyklar i gåzonen är det korrekt. Man ska gå i den del av varvningsområdet som är gåzon.Hjälm


Alla som deltar i tävlingen skall ha godkänd cykelhjälm.Nummerlapp


Alla cyklister skall bära synlig nummerlapp. Cykeln skall vara märkt med nummerlapp på styret synlig framifrån. Cyklisten skall ha nummerlapp synlig på ryggen, bakifrån.


Det är upp till dig som cyklist att se till att nummerlappen syns, annars kan exempelvis varvtider inte registreras.Solo resp. lagcyklist


Du ställer upp i soloklassen eller med ett lag om tre personer. Laget kan vara ett herrlag, ett damlag eller ett mixat lag.


Endast en cyklist får vara på banan, antingen som solocyklist eller som en i laget. Övriga, såsom andra i laget, eller kompisar får inte vara på banan under tävlingen. Om detta inträffar tilldelas varning och vid upprepade varningar diskvalificeras cyklisten eller laget. Självklart får man heja på, men tänk på att inte vara i vägen eller hindra andra.Åskådare


Åskådare är tillåtna vid sidan av banan, men får att inte hindra cyklisterna på något sätt.Extern hjälp


Ingen extern hjälp tillåts på banan. Det innebär att man själv måste transportera cyklen till varvningen vid cykelhaveri, där det finns en verkstad som kan hjälpa dig.Din cykel


Alla cyklar som man trampar med egen pedalkraft är tillåtna. Lämplig cykel är en mtb med fungerande bromsar. Belysning fram och bak är ett krav efter solens nedgång. Belysning fram kan vara på cykeln eller hjälmen. Solen går ned kl 19.08 och upp kl 06.17.Ringklocka


Ringklocka på cykeln är ett krav.Om du råkat glömma ringklockan hemma, så kan du köpa en på plats. Det här kravet tummar vi inte på. Cykel utan ringklocka får inte starta, då tävlingen går på andra ställen än i skogen såsom motionsspår.Utrustning


Lämplig utrustning att ha med sig är multiverktyg, verktyg för att byta slang, själva slangen samt cykelpump. Dessutom energi och vätska för att klara ett varv.Skräp


Det är förbjudet att skräpa ned.


Eventuellt eget skräp tar du med dig till varvning, såsom trasiga slangar eller förpackningar till energibar/gel. Nedskräpning medför diskvalificering.Vett och etikett


Sunt förnuft gäller hela tiden, även om man är trött. Var snälla mot varandra och hjälp varandra om det behövs. Det finns gott om tillfällen att köra om, så ta det lugnt. Vi uppmanar dock alla att hjälpa till vid omkörning. Prata med varandra vid omkörning, exempelvis kan man säga: ”Kommer på höger sida!”.Genvägar


Det finns inga genvägar i livet ... och det finns inga i Lida 24h heller.Du får inte på något sätt ta genväger. Upptäcks fusket medför det diskvalifikation för dig eller ditt lag.Varvning


Varvning sker vid start- och målområdet. Inom laget fördelar cyklisterna själva hur många varv man vill cykla innan växling. Växlingen kan endast ske  i gåzonen innan man går igenom tidtagningstältet.


Om din lagkamrat inte står beredd vid växlingsområdet får du säga till speakern vilket lag du tillhör så ropar speakern ut att växling önskas.Växlingsområdet


Ingen cykling är tillåten i växlingsområdet. Det är en gåzon. Kliv av cykeln och gå. Det är inte tillåtet att skymma tidtagningspersonalen eller försvåra avläsningen av nummerlappar vid växling/varvningTidtagning


Den cyklist och/eller lag som har cyklat flest varv vinner. För cyklist/lag med samma antal varv vinner den snabbaste tiden. Efter 24 timmar tillåts ingen att gå ut på ytterligare ett varv.


Cyklister som är ute på banan kan tillgodoräkna sig det varvet.Starten för tävlingen är lördag kl 12.00 och tävlingen avslutas efter 24 timmar, dvs kl 12.00 på söndagen. Kl. 14.00 stänger målet, så de som är ute på sista varvet har gott om tid på sig att slutföra det.Resultat


Resultaten kommer att publiceras så snart det är sammanställt.


Alla som cyklar minst ett varv är med i resultatlistan, gäller solo och lag.Olyckor


Om en cyklist kommer till en olycka är cyklisten skyldig att stanna och undersöka om cyklisten är ok. Om cyklisten är skadad och behöver hjälp ska cyklisten som upptäckte den skadade cyklisten stanna kvar hos den skadade till ytterligare en cyklist kommit. Därefter kan cyklisten som upptäckte den skadade cyklisten cykla vidare för att meddela sekreteriatet om det inträffade. Alternativt kan man ringa larmnumret som står på nummerlappen och meddela vad som hänt. Ring 112 vid allvarlig olycka.Ändringar


Ovanstående regler kan ändras fram till början av loppet.Protester


Eventuella protester ska lämnas in till tävlingsledningen inom 15 minuter efter avslutat lopp.

.