BANAN

Banan

Banan, och varvet, är den gröna 7,1 km mtbslingan som finns i Lida förlängd med delar av 2 km motionsspåret och lite skogscykling tillbaka till starten. Här finns KML-fil för ett varv.

Varvets karaktär är olika. De första sju kilometrarna är stigcykling i skogen, en underbar bana med vissa partier på skogsvägar där det går att dra på ordentligt. Den avslutande delen är på ett motionsspår och en del i skogen. Varvet är ca 8,3 km. Se nedan för varvet som gäller sedan 2019.


Banan kommer att vara markerad med snitslar och enduropilar samt reflexer.Banan består av hårdpackat grus, stigar, berghällar och skogsväg. 

Även det beryktade lerhålet från Lida Loop passeras, men från fel håll.


En pdf där man ser hela spårområdet i Lida kan laddas ned från denna sida.


Banprofilen för ett varv, se nedan, har ett par backar som kan vara en utmaning att hantera. Det är viktigt att disponera krafterna på bästa sätt under varje varv. Det är ca 150 höjdmeter per varv.
.